Öresten:8


(Rubrik:) Marks häradt


Notarum Explicatio

                                                                                      Vtßäde           Höö
                                                                                      tunnor            laaß

Rampnås hemman                                      1
Ränter smör                         6 pund
Vtsäde alz                                                  8
                     Höö                                                           24
Humble gårdz stänge            100
Eenßäde sand och suartmylla jordh
Quarn gångande hööst och wåår
Ållon skoogh giärzle och bränne-
mark på Skiädenne skogh
nötorfftiget.
                     Mulebete godt.


(Karttext:)
Betes hage
Backa Egor möta
Quarn
Hård walz engh
Hård walz engh
Skiädenne egor möta
Betes hage
Dala egor möta