Öresten:81-82


 
Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Giäddere hemman                                                                                 1
                                            Ränter smör                                               2 pund
                      Wtsäde i        giärdit             5 tunnor                                                    5 3/20
                                                                 wreten            3/20 tunnor
                                                                                       Höö                                                                                                                                                 16

Humble gårdz stänge                                                                             200
Eenßäde mull och miäla jordh
Quarn gångande hööst och wåår
Fiske watn nötorfftiget.
Skogh till timber gärzle suedie
och brännemark godher
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes marck medh fööre skoogh
Maa och hårdh walz eengh
Betes marck
Maa engh
Lacus
Hård walz engh
Betes marck medh liungh och före skoger
Betes mark
Stag walz engh
Vtmarken på alla sijdor
Här möter effter skrefna åker[1] och änge giärde folio <…>
Eengh
Åle fiske
Quarn
Eehtingen Lacus
Betes marck medh gran och biörcke skogh doch några parker ßåßom bärgias till höö och brukas för eengh.
Betes hage
Betes hage medh gran skogh öffuer wäxen.


[1] aker ms