Öresten:83-84Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Boosenähs hemman                                                                               1
                                            Ränter smör                                               2 pund
                      Wtsäde i        giärdit             5 tunnor                                                    5 3/10
                                                                 wreten            3/10 tunnor
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       18
                      Humble gårdz stänge                                                        300

Eenßäde öhr och mull jordh.
Åle fiske, quarn gångande hööst
och wåår finnes noterat
folio 82
Fiske watn i siöen godt.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Eehtinghen Lacus
Betes hage
Onyttigh måse
Scala ulnarum
Stagh och stenig hårdh walz engh
Eenge hage
Eehtinghen Lacus
Här möta denne gardens betes hager som noterat ähr folio <…>[1]


[1] Foliohänvisning saknas ms