Öresten:87-88Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäd<e>      Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Fagerhult hemman                                                                                 1/2
                                           Ränter smör                                               1 pund
                      Wtsäde          brukat            2 1/5                                                                               2 4/5
                                                                obrukat          3/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10

Eenßäde mull och öhr jordh.
Sochne skoogh till giärzle och
brännemark nötorfftigh.
Fiske watn ringa.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes marck
Onyttig måse
Betes mark medh liungh och bärgh
Hårdh walz engh
Maa eng
Betes hage
Vtmarken