Öresten:9


(Rubrik:) Örby Sochn

Notarum Explicatio                                                  

                                                                                      Vtßäde           Höö
                                                                                      tunnor            laaß
 
Hedagiärde hemman                                  ½
                     Ränter[1] smör                        2 pund
                     Vtsäde {brukat  5 2/5}                              6 1/2                                   
                                   obrukat 1 1/10
                                                Höö                                                      16
                     Humble gårdz stänge            300.
Een?äde sand och suartmylla
                     jordh.
Quarn gångande hööst och wåår.
Ållon skogh, giärzle och
brännemark på Skiädene
Skogh nötorfftigh.
Mulebete medelmåtigt.


(Karttext:)
Hårdh walz engh
Betes hage
Engh
Bärande hård walz engh
Betes marck
Engh


[1] Ränte ms