Öresten:90Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Biörnåsa hemman                                                                                  1/2
                                           Ränter smör                                               2 pund
                      Wtsäde          brukat            4 4/5                                                                               5 1/2
                                                                obrukat          7/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16

A ähr en vth eengh Höö                                                                                                                                          3
Humble gårdz stänge                                  200
Eenßäde öhr och suartmylla
jordh.
Quarn öde fordom gångande
hööst och wåår.
Skogh till timber giärzle
suedie och brännemark godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Hård walz engh
Betes marck
Maa engh
Betes marck
Hård walz eng
Betes marck
Hård walz engh
Maa engh
Hård walz eengh
Maa eengh
Håfradz egor
Betes hage
Betes hage