Öresten:91-92Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Grimszkulla hemman                                                                              1/2
                                           Ränter smör                                               3 pund
                      Wtsäde i        giärdet            4 1/5                                                                               4 4/5
                                                                vreterna          3/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       20

Eenßäde sand och suart mylla jordh.

A ähr een eengh lyder till Storagården
i Kynnarum Höö specificerat folio 95                                                                                                4
Skogh till timber giärzle suedie och
brännemark godher.
Näfuer skogh nötorfftigh.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes marck
Engh
Maa och hård walz eng
Ladan
Maa eng
Maa eng
Maa
Maa engh
Här möta Quißla egor
Hård walz engh
Betes mark
Maa eng
Betes marck
Betes hage medh gran skogh
Vtmarken