Öresten:93Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Quiszlan[1] hemman                                                                                 1/2
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  2 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       12
                     Humble gårdz stänge                                                        200
Eenßäde sand och suartmylla jord.
Fiske watn i Frysiöen medelt.
Skogh till timber gärzle suedie och
brännemark godher.
Näfuer skogh notorfftiger.
Mulebete godt


(Karttext:)

Pärlebo egor möta
Tuffuigh stag walz eng
Betes mark
Hårdh walz eng medh biörke skogh
Grymßkulla egor möta
Eengh
Tuffuig stag walz engh
Betes mark
Betes hage med gran skogh


[1] Härefter överstruket skatte ms