Öresten:94Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Pärlebo hemman                                                                                                         1/8
                                           Ränter smör                                               1/2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  1 3/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       6

Eenßäde sand och suartmylla jord.
Tuänne quarnar wedh Häggålla
huilka ränta smör                                                                                                         5 pund
Ibidem ett åle fiskie och brukas
vnder Stora gården, huilket
räntar smör                                                                                                                 2 pund
Till förebemälta hemman ähr
skogh till timber giärzle suedie
och brännemark godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Maa eng
Hård walz eeng
Betes mark
Hård walz eng
Betes hage medh före och gran skogh
Betes marck medh biörke skogh
Lyder till Heede i Kinnarum
Quißlans egor möta
Eengh