Öresten:95-96Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Stora gården i Kinnarum skatte                                        1
                                            Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  4 9/10
                                                                 Höö                                                                                                                                                                       16

Eenßäde sand och suart mylla jord
Een maa engh weedh Gryßkulla
Noterat folio <…>[1]              Höö                                                                                                                                                  4
Fiske watn i åhnan ringa,
skogh till timber gärzle suedie och
brännemark godher.
Näffuer skogh ringa.
Mulebete godt.
Hiull quarn, öde fordom gångande
åhrligen, doch sägies att ingen
minnes nähr ßåßom hon waar
wedh macht.


(Karttext:)

Hård walz eengh
Betz hage
Skön walz eengh
Hård walz engh
Kämpa
Kämpa gårdz egor
Skiene walz eengh
Liungh och bärg
Betes hage.


[1] Foliohänvisning saknas ms