Öresten:97-98Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Skintagiärde hemman                                                                             1/2
                                           Ränter smör                                               1 1/2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  4 1/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       16
                                           Humble gårdz stänge                                  100
Eenßäde sand och suart mylla jord
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemark nötorfftigh.
Fiske watn i åhnan ringa.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Stentorpa egor möta
Betes hage
Liungh backe
Liungh och hård walz eengh
Skön walz
Skön walz engh
Skintaa giärde
Eengh
Liungh backar
Eng
Betes hage.
Liungh marck
Flenstorpa egor möta
Stag och skön walz engh
Eengh

Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                   Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Kylen (Kijlen?) hemman                                                  1/4
                                           Ränter smör                                               1 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  2 3/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10
                                           Humble gårdz stänge                                  200
Eenßäde sand och suartmylla
jordh.
Skogh till timber giärzle suedie
och brännemarck godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage
Tuffuig eengh
Kylen (Kijlen?)
Flenstorpa egor
Hård walz eng
Skön walz engh
Liungh och hård walz eengh
Tuffuigh eengh
Dlatorpz egor möta