Öresten:99Notarum Explicatio

                                                                                                                                                                                                    Vtßäde           Höö
                                                                                                                                                                                                    tunnor            laaß
Flenstorp ähr 2 hemman
                    
1. Nedergården[1]                                                                                                         1
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 4/5
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10
                                           Humble gårdz stänge                                  200
Quarn gångande hööst och wåår

2. Öffuergården hemman                                                  1
                                           Ränter smör                                               2 pund
                                            Wtsäde alz                                                                                                                  3 7/10
                                                                Höö                                                                                                                                                                       10
Een eeng wed Romp slädt                                                                                                                                       2
Een eeng & fiäll wed Tyngry                       Höö                                                                                                      1
Quarn gångande hööst och wår
F.

(Utanför rutan:)

F. Till förbemälte hemman ähr skogh till
timber giärzle suedie och
brännemark godher.
Mulebete godt.


(Karttext:)

Betes hage
Skyntagärdz egor
Liung och hård walz eengh
Skön walz eng
Quarn
Quarn
Skön walz engh
Skön walz engh
Hård walz engh
Vtjordh
Hylens egor
Betes hage


[1] Härefter överstruket skatte ms