Öresten:Försättsblad(senare tillskrivet) Numero 44.

Elffzbårgz lähn
Marckz häradh[1]

(kursivt, tunnare) Pro
anno 1649
och 1650


[1] haradh ms