Öresten:Register



Effterskrefne.
sochner
ähra affmätte i Marckz häradh


                                                                                       Folio
Örby sochn                                                                      1
Kinna sochn                                                                     25
Sättella sochn                                                                  33
Hyszna sochn                                                                  61
Säglora sochn                                                                  69
Kinnarumma sochn                                                          86
Friszla sochn                                                                    100
Skiephulta sochn                                                              110
Bärghems sochn                                                               114
Hagioms sochn                                                                130
Surteby sochn                                                                  134
Kattunga sochn                                                                142
Hooredz sochn                                                                144
Öxnawalla sochn                                                              150
Kongesäter sochn                                                            154
Skiedskiärna sochn                                                          158
Oxabäcka sochn                                                              162
Torstårpa sochn Brastorp                                                 166
Kindz häradt, Håfzwijka sochn, Backebool                      167