A1:101a


(Register, skrivit med blyerts:)

Wärmdö härad.

Windö fiiärding.

Wärmgiärde                      1.
Sålnekroka                        3.
Löknäs                            4.
Boda                                 5.
Chranwijk1                       6.
Öfwerby                            8.
Skaff                                  9.
Argeboda                          10.
Humblemora                      12.
Skarpöö                            13.
Hiälswijk                           14.
Högbena                           16.

   Wässby fiärding              18.
Äfflinge                              18.
Wrettland                          20.
Skiärmaröö                       21.
Saltaröö                            23.
Smårijs                              24.
Bullanda                            25.
Djuröö                              26.
Ölfzala                               28.
   
   Sixta fiärding                   29.
Kalffwijk                           29.
Boda                                 31.
Räffzsiö                             32.
Sund                                 33.
Söderåfwa                        34.
Noråfwa                           36.

   Swartzöö fierding           37.
Husaröö                            37.
Äpplaröö                          39.
Ingemarsöö                       40.
Bråttöö                             41.
Swartzöö                          42.
Siälwijk                             44.
Ollswijk                            45.
Lodna                               46.
Hiälnöö                             48.
Kiärklö                             49.
Edhöö                               50.
Humblemora                      52.

Styrswijk                          <   >
Langwijk                          <   >
Lerkijla                             <   >
Soolberga                         <   >
Södersunda                      <   >
Norsunda                          6< >
Oppby                              6< >
Hwijt Träsk                       6< >
Söderby                            6< >
Skiärgiö fiä<   >                <   >
Sällnö                               <   >
Jälnö                                 <   >
Löka                                <   >
Bärgh                                <   >
Ängz öijer                         <   >
Langwijk                          <   >
Eknö                                <   >
Haröö                              <   >
Södermöija                       7< >
   Siägga fiärding               <   >
Bollwijk                            7< >
Löknäs                             7< >
Nywarp                            8< >
Wåår h<     >                   <   >

(Rutan nere till vänster:)
Item Brunns gård?