A1:101c


(Rubrik:)   Wärmdö häradh.  Windöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Wärmgiärde, skattehemman 1.
B   Norr och Östergärdet, uthsäde            2 1/2 tunna.
C   Andre åhrs uthsäde                             2 1/2 tunnor.
      Gärdeshöö hwart åhr                          1 lass.
      Öhrjordh i alle thesse gärden.
D   Norrengen, höö                                  4 lass.
E   Söderengen, höö                                 6 lass.
      I föreskrevne engier är mäst mosswaldh, som
      mäst och alle engier här på landet äre.
      En skogzengh lyder till detta hema-
      net, kallas Nääset, om höö                 9 lass.
F   En sqwalteqwarn går höst och wåhr
      och lyder till detta hemanet.
          Betesholmar.
      Engzholmen, Fuhruholmen, Starrhol-
      men thär är gott nootedrag om wåhren.
      Till detta hemanet är intet synnerligh
      skogh, männ gott fiske.

(Karttext:)
Träsk.
Skipzleden åth Dalerna
Lökenäs ägor proximé.
Träsk.
Öffwerby ägor proximé.
Träsk.