A1:102-103


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Windöö fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Solnekroka, skattehemman 2.
      Bådhe lijka stoora, dock haffwa
      the sin åker och engh särskilt.
    1. Östergården.
B   Uthsäde till Östergården det ena
      åhret                                                  2 1/2 tunna.
C   Andra åhret uthsäde                           2 1/4 tunna.
D   Byengen, små starrwaldz engh
      och lyder till Östergården, om             20 lass.
      Gärdeshöö till Östergården                 2 lass
      hwart åhr.
    2. Wästergården.
E   Uthsäde till Wästergården det ena å-
      hret                                                    3 tunnor.
F   Det andra åhret                                   2 1/2 tunna.
G   Wäster Nääs engen lyder till
      nästföreskrevne Wästergårdh och är
     1 starrwaldz engh, om höö                   20 lass.
      Gärdeshöö till samma heman
      hwart åhr                                            2 lass.
      Uthi alle föreskrevne gärden är öhrjordh.
      En engzöö kallas Solnekrookaön,
      om höö                                               6 lass.
      Och lyder till både hemanen till-
      hoopa.
      Desse 2 föreskrevne hemanen hafwa och
      hwar sin betesholme för sigh sielf
      och kallas Kalfholma.
      Till mehrbemälte by är skön skogh
      sampt och fiske.

(Karttext:)
Norr Nääs udden.
Kannholms leden.
Mare Balticum.
Lökenäs engh proximé.
På denne sijdan sträcker sigh denne byes skogh uth.
Wämblingen lacus.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.