A1:104


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Lööknäs, skatteheman 1.
B   Norregärdet, uthsäde                        3 1/8 tunnor.
C   Södergärdet, uthsäde                        2 5/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                        3 lass.
D   Näässengen, små starrwaldh om        14 lass.
E   Haghan, höö                                      10 lass.
      Fiskeskäär och betesholmar.
      Galtholmen, Samsholmen, Enghzholmen,
      Gissskär.
      Till Lökenäs är godh skogh och fiske.

(Karttext:)
Mare Balti-cum.
På denne sijdan taga Wärmgärde ägor wedh.
Solnekroka engh proximé.
Wämblingen lacus.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.