A1:105


(Rubrik:)   Wärmdö häradh, Windöö fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Bodha, skattehemman   1/4.
B   Uthsäde                             1/4 tunna.
C   Boda engh, moss och starrwaldh,
      om höö                              10 lass.
      Detta hemanet kommer intet
      medh sine ägor i Saaltsiön.
      Fiske haffwer det nogot lijtet
      i träsket. Såsom och här hema
      om kring sig någon tarfweskogh.

(Karttext:)
Träsk.