A1:106-107


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Windöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Tranwijk, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde               2 7/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde            2 3/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr              3 lass.
D   Denne engh kallas Nääsengen,
      är 1 starrwaldz engh och kommer
      Tranwijk till, och drager          18 lass.
      En holme kallas Orrholmen, lyder
      hijt till Tranwijk och är intet
      synnerligh dugeligh.
      Till föreskrevne heman är ingen syn-
      nerligh skogh, männ gott fiske.

(Karttext sid 106:)
Öffwerby skogh proximé.
Allie fiälen, skipzleden åth Dalerna.
Träsk.

(Karttext sid 107.)
Högbena engh proximé.
Alie fiälen.
Mare Balti-cum.

(Under skalan:)

Scala ullnarum