A1:108


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Öffwerby, skattehemman  1 3/4 , crono 3/4 .
    1. Östergården, skattehemman 1.
    2. Ibidem, Millangården, cronohemman 3/4.
    3. Wästergården, skattehemman 3/4 .
B   Östergärdet, uthsäde                          5 tunnor
      till alle 3 hemanen tilhopa.
C   Wästergärdet medh 1 åker i Hassel-
      engen, uthsädhe till alle 3 hemmanen  3 3/4 tunna.
D   Denne åker kommer Östergården numro
      1 allena till, och är                              1/2 tunnaland.
E   En lijten wret till samme heman            5/16 tunnaland.
F   Storengen, mosswaldz engh                 25 lass.
      Till alle 3 grannerna. Plura sup.
                                          Nota Bene.

   Nota Bene. Gärdehöö till alle 3 hemanen hwart
      åhr                                                     5 lass.
G   Hasselengen, mosswaldh till alle 3       6 lass.
      En ängzholma kallas Kalföön              10 lass
      till alle 3 hemanen tillhopa.
      Till föreskrevne hemanen är gott fiske, sampt
      skogh till nödtårfften.

(Karttext:)
Strömen.
På dhenne sijdan taga Wärmgärde äghor wedh.
Mare Balticum.
Kärr.
Träsk.
Öhrjord.
Öhrjordh.
Träsk.
Aliöö fiälen, skipzleden åth Dalaröö.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.