A1:109


(Rubrik:)   Wärmdö Häradh, Windöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Skafft, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                    2 5/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                 2 7/16 tunna.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdehöö hwart åhr                    2 lass.
D   En hage hema wedh byn, om       3 lass.
      Änn en engh kallas Skafftengen,
      är temmeligh stoor och widh, i sam-
      me engh hafwer och detta hema-
      net sin skogh mästedels, och får på
      samma engh höö                         12 lass..
      Till detta hemanet är bådhe skogh
      och fiske.

(Karttext:)
Wämblingen.