A1:110-111


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradt,  Windöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Argeboda, skattehemman  3/4.
B   Östergärdet, uthsäde                 1 5/8 tunna.
C   Wästergärdet medh wreten, uth-
      sädhe                                       1 7/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                2 lass.
D   Argebodha engh, mossewald    5 lass.
      Änn ligger till detta hemanet en
      engzöö, heter Argeboda äng, är
      belägen uthi Kanholms fiälen
      och drager höö                         10 lass.
      En betesholme kallas Marskär
      belägen thär sammestädes, sampt
      och 2 andre små holma, huilka
      alt lyda här till.
      Till detta hemanet är så tem-
      meligit gott fiske, männ ingen
      skogh som något är åth.

(Karttext:)
Wämlingen lacus.
Humbelmora ägor proximé.
Skafftz ägor proximé.
Träsk.