A1:112


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Humbelmora, skattehemman 1/2 .
B   Östergärdet, uthsäde                  3 tunnor.
C   Wästergärdet, uthsäde               2 1/4 tunna.
      Öhrjordh i bådhe gärden.
      Gärdeshöö i Östergärdet            2 1/2 lass.
      I det andre gärdet                       1 1/2 lass.
D   Humbelmora engh, mosswaldz
      engh om höö                               3 lass.
E   Hagha om höö                             2 lass.
      Till detta hemanet är hwarken
      skogh heller fiske som något du-
      ger.

(Karttext:)
Wämlingen lacus.
På denne sijdan ta-ger Öffwerby ägor wedh.
På denne sijdan ta-ger Argeboda ägor wedh.