A1:113


(Rubrik:)   Wärmdö häratt,  Windö fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Skarpöö, skattehemman 1.
B   Norregärdet, uthsäde                2 1/4 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                2 3/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö hwart åhr                 3 lass.
D   Haga om höö                           5 lass.
      En engh lyder till detta hemanet,
      kallas Kuggengen, om höö       6 lass.
      2 styckin bärgzholmar lyda till
      detta hemanet och Noteholmarne,
      thär haffwer detta hemanet
      sitt strömmingz fiske om wåhren.
      Till föreskrevne heman är godh skogh
      sampt och gott fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Skarpö wijkan.