A1:114-5


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.

      Notarum explicatio.

A   Fiälswijk, skattehemman 1.
B   Norregärdet, uthsäde            2 3/4 tunna.
C   Södergärdet, och uthsäde     2 3/4 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö i Norregärdet      1 lass.
      I Södergärdet                       5 lass.
D   En haga, om höö                   4 lass.
E   Änn 1, om höö                      2 1/2 lass.
      En skogzengh, lyder till detta
      hemanet och kallas Kallwijkzengen,
      drager höö                            7 lass.
      Till detta hemanet är och skön
      timmerskogh, och fiske till nödh-
      tårfften.

(Karttext:)
Mare Balticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.