A1:116


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Höghbena, cronohemman 1.
B   Norregärdet, uthsäde                         2 1/2 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                         2 1/8 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö i Norregärdet                  2 lass.
      I Södergärdet                                   3 lass.
D   Haghan, mosswaldh, om höö             3 lass.
             Engzholmar.
      Indreholmen, höö                              1 lass.
      Österholmen                                     2 lass.
      Till föreskrevne heman är nödtårfftigh
      skogh, sampt och fiske.

(Karttext:)
På denne sijdan tager Fiälswikz gärde wedh.
Kärr.
Öde åker.
Mare Balticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.