A1:118-119


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Wässby fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Äfflinge, skattehemman 3.
      Lijka stora uthi åker, engh och alle com-
       moditeter.
B   Norregärdet, uthsäde                         16 1/2 tunna.
      Uthsäde till hwart heman i mehrbemälte
      gärde                                                 5 1/2 tunna.
C   I Östergärdet, uthsäde                        15 3/4 tunna.
      I samme gärde uthsäde till hwart
      heman                                                5 1/4 tunna.
D   En wret, såes samme åhr och lyder
      till Österregården numro 1, om uthsäde  9/16 tunna.
      I alle gärden är öhrjordh.
      Gärdehöö hwart åhr till alle 3 hemanen
      tillhopa                                               6 lass.
E   Norrengen, mosswaldz engh, om
      höö                                                    30 lass.
F   Österengen och mosswaldh, om          20 lass.
G   Haga, starrwaldz engh, om hö             30 lass.
                                    Summa hö            86 lass.
      Belöper sig höö till huart heman
      åhrligen                                              28 lass 5 hwalmer.
H   Denne wreet kommer numro 3 till,
      och thär kan bliffwa höö                     l lass.
      En skogzhage, kallas Hinsen och lyder
      till numro 1, om höö                           1 lass.
      En kallas Bunnewijkan1, till numro 2  1 lass.
      Till föreskrevne by är skön timmerskogh
      sampt och fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Sundz strömen.
Träsk.
Denne holmen som är här uth-före belägen på denne udd, kallas Wallborgzholmen och är beete på.
Mare Balticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

______________
1Fel för Bännewijkan?