A1:12


(Rubrik:)   Loföö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Edhby cronohemman 4 lijka stora.
B   Norre och Östergärdet såes tillho-
      pa ett åhr och draga uthsäde         43 tunnor.
C   Wästergärdet sampt 2 små wreeter
      såes tillhopa andra åhret och         36 tunnor.
      Uthsäde till hwart heman i Norre
      och Östergärdet                           10 3/4 tunna.
      I Wästergärdet medh wreterne      9 tunnor.
      Uthi föreskrevne gärden är leerjordh och mo-
      jordh ibland blandande.
      Gärdeshöö till alle 4 hemanen huart
      åhr                                               8 lass.
D   Siöengen, skiönwaldz engh och uth-
      medh siön små starr, om höö        80 lass.
E   Stäkzengen, skönwaldh, om          8 lass.
F   Gåårengen, skönwaldz engh, om
      höö                                             40 lass.
                                   Summa         136 lass.
      Löper på hwart heman, höö         34 lass.
G   Koohage till alle 4 hemanen.
      Till föreskrevne by är gott fiske, männ skogh
      intet synnerligh.

(Karttext:)
Rinkeby gärde proximé.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker.
Öde åker hela detta styckit.
Söderby gärde proximé.
Konungz-hattz fiälen.
Öde åker.
Mälaren lacus.

(Under skalan:)
Scala ullnarum
.