A1:120


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Wreetlandh, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                           4 7/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                        6 5/8 tunna.
      Gärdeshöö i Östergärdet                    10 lass.
      I Wästergärdet, höö                            4 lass.
D   Byengen, små starrwaldz engh, om hö  25 lass.
      Till detta hemanet är ingen skogh, eij
      heller något synnerligit fiskewatn.
E   En lijten betesholma.
      Till detta hemanet är ingen mehre skogh
      änn här är annoterat, fiske är här till
      så temmeligitt gott.

(Karttext:)
Präst fiälen.
Wässby engh proximé.
Kalflande proximé.
Lindh.