A1:121


(Rubrik:)   Wärmdö häradh, Wässby fiär-dingh.


      Notarum explicatio.

A   Skiärmaröö, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                           3 3/4 tunna.
C   Wästergärdet medh Söderwreten,
      uthsäde                                              3 tunnor.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö till detta heman hwart
      åhr                                                     2 lass.
D   Qwarnengen, hårdwaldz engh,
      om höö                                              12 lass.
E   Lillengen, hårdwaldz eng, om               4 lass.
F   Siööhagan, skönwaldh, om höö           5 lass.
G   Kalffhage.
      Änn en engh kallas Konungzengen,
      lyder och detta hemanet och dra-
      ger höö                                              6 lass.
                               Summa hö                29 lass.
      Till detta hemanet är och godh bir-
      keskogh såsom och små timmerskogh
      och annor tarffweskogh. Sam-
      maledes och gott fiske.

(Karttext:)
Saltaröö engh proximé.
Mare Balticum.
Skiärmarö wijkan.
Träsk.
Träsk.
Öde åker.
På denne sijdan taga Biörkewijkz ägor näst wedh.