A1:124


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Smårijs, cronohemman 1/4 .
B   Östergärdet, uthsäde                    1 1/4 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                 1 1/4 tunna.
      Gärdeshöö det ena åhret i Öster-
      gärdet                                         3 lass.
      I det andra gärdet, höö                1 lass.
D   Denne engh är nu lagd ödhe
      och är ingen gårdh om.
E   Lillengen, mosswaldz engh,
     om höö                                        2 lass.
F   Hagen, höö                                  2 1/2 lass.
      Uthi både thesse gärden är
      leerjordh.
      Detta tårp haffwer huar-
      ken skogh heller fiskewatn.

      Notarum explicatio.

G1  Kåper Mora, skattehemman 1/2 .
H   Uthsäde det ena2 åhret                2 1/8 tunna.
I    Det andre åhret                            1 tunna.
      Öhrjordh i alle gärden.
      Gärdeshöö huart åhr                    1 lass.
K   Kåpermora engen,
      mosswaldh, om höö                    20 lass.
      Till detta heman är ingen
      skogh mehre änn här är
      annoterat. Fiske hafwa
      the intet synnerligit hema
      wedh ägorne, uthan hafz-
      fiske.

(Karttext:)
Saltaröö ägor proximé.
Kåppermora ägor proximé.
Tuna ägor proximé.
Mare Balticum.
Mare Balticum.
Mare Balticum.
Saltaröö äghor proximé.
Smårijs äghor proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.

____________
1Utsuddad.
2enå ms.