A1:125


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Wässby fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Bullanda, skattehemman  2.
      Lijka stoora.
B   Östergärdet, uthsäde                          6 1/4 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                       5 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö till både ihop, hwart
      åhr                                                     4 lass.
D   Diupängen, mosswaldz engh
      om höö, bådhe ihoop                         12 lass.
      Norr engen, en skogz engh bå-
      de ihoop, om höö                               4 lass.
Nota Bene. Hemhagen, höö                    8 lass.
      Summa höö både ihop                       28 lass.
      En betesholme till både hemanen,
      kallas Långholmen.
      Till desse heman är ingen skogh.
      Männ gott fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Algöö fiälen.
Skipzleden åth Elffznab-ben.