A1:128


(Rubrik:)   Wärmdöö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Ölffzala, skatteheman  3/4,
      croneheman 3/4, lijka stora.
B   Norregärdet, uthsäde                  7 tunnor.
C   Södergärdet, uthsäde                  5 3/4 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö till både gårdarna i Norre-
      gärdet                                        2 lass.
      I Södergärdet                            6 lass.
D   Byengen, mosswaldz engh         12 lass.
E   Nääsengen, små starrwaldh, om
      höö                                           10 lass.
      Till desse hemanen är skön skogh
      såsom och gott fiske.

(Karttext:)
Wijdeskogh.
På dhenne sijdan tager Bullanda ägor wedh.
På dhenne sijdan taga Neder Ölffsala ägor wedh.
Ma-re Bal-ti-cum.
Aliö fiälen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.