A1:129


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Sixsta fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Kalffzwijk, skatteheman 1.
B   Östergärdet och Norrewreten, uthsäde   2 1/2 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                           3 1/8 tunnor.
      Uthi både gärden är leer och öhrjordh.
      Gärdeshöö när Östergärdet såes            4 lass.
      När Wästergärdet såes                          5 lass.
D   Hagan, höö                                            1 1/2 lass.
E   Wäster engen, mosswaldz eng, om          12 lass.
      Dessföruthan haffwer och detta hemanet en
      stoor och widh skogzengh, full medh onyttigh
      skogh och stoore bärg och drager höö    12 lass.
                                  Summa höö åhrlig       30 1/2 lass.
      Här till är och tarffweskogh, män
      ingen timmerskogh. Fiske är här till och
      gått.

(Karttext:)
Boda ägor proximé.
Mare Balticum.
Allgöö fiälen.
Öde åker.