A1:130-131


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Sixsta fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Boda, skatteheman  1.
B   Östergärdet medh Söderwreten såes
      tillhoopa ett åhr och draga uthsäde     3 1/2 tunna.
C   Wästergärdet och den andra wreeten,
      uthsäde                                              4 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                          4 lass.
D   Norrengen, mosswaldz engh               7 lass.
E   Söderengen och mosswaldh, om          4 lass.
F   Hagen, höö                                         3 lass.
G   Spelewijkz täppan, höö                       1/2 lass.
      En swedh lijten, om höö                      2 lass.
                                Summa                     20 1/2 lass.
      Till detta hemanet är både skön tim-
      merskogh, såsom och gott fiskewatn.

(Karttext:)
Sandö fiälen.
Mare Balticum.
Spele-wijkan

(Under skalan:)
Scala ullnarum.