A1:132


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Räffsiö, skattehemman  1.
B   Östergärdet, uthsäde                6 tunnor.
C   Wästergärdet, uthsäde             4 7/8 tunnor.
      Uthi både gärden är lerjordh och
      öhrjordh.
      Gärdeshöö i Östergärdet          4 lass.
      I Wästergärdet                         2 lass.
D   Hagan, mosswaldh, om höö      4 lass.
E   Myran, måsswaldz engh full medh
      börkeskogh, om höö                7 lass.
F   Hasselengen, mosswaldh, om    3 lass.
      Till detta hemanet lyder och en engh
      benämd Nääset, belägen wedh Sundh
      och fins igen på Sundz afrijtning folio,
           och drager höö                    10 lass.
      Till detta hemanet är skön timmer-
      skogh, sampt och gott fiske.

(Karttext:)
Mare Bal-ticum.
Mare Balticum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.