A1:134-135


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Sixsta fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Söder Åffwa, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                   6 5/8 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                7 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö i Östergärdet             2 lass.
      I Wästergärdet                            5 lass.
D   Stoorengen, mosswaldz engh       7 lass.
E   Söderengen, mosswaldz engh      11 lass.
      En skogzhage, om höö                1 lass.
      Till detta hemanet är temmeligh
      godh timmerskogh, och fiske till nödh-
      tårfften.

(Karttext:)
Straxt på denne sijdan tager Norråffwa ägor wedh.
På denne sijdan kommer detta hemanet till siös.
Straxt på denne sijdan om gärdes-gården taga Sixsta ägor wedh.
På denne sijdan om gärdesgården tager straxt Sundz ägor wedh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.