A1:136


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Norråffwa, skattehemman  1.
B   Östergärdet, uthsäde                  5 tunnor.
C   Wästergärdet, uthsäde               5 7/16 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö det ena åhret            2 lass.
      Det andra åhret                          1 lass.
D   Norr Åffwa engen, mosswaldz
      engh, om höö                             20 lass.
      Till föreskrevne heman är ingen synnerligh
      skogh, fiske något.

(Karttext:)
Sixsta ägor proximé.
Sandö fiälen.
Söder Åffwa engh proximé.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.