A1:137


(Rubrik:)   Wärmdö häradh.


      Notarum explicatio.

A   Hwsaröö, skattehemman  1 1/2 , hwar-
      thera  3/4 heman.
      Äro lijka stora, dock haffwer hwar
      åker för sigh särdeles.
    1. Norregården.
    2. Södergården.
B   Denne wret kommer Norregården alle-
      na till och år                                       1 5/8 tunna.
      Gärdehöö i samme wreet                   1 lass.
C   Denne wret såes andre åhret och lyder
      till Norregårdhen,  uthsäde                 2 tunnor.
D   Haga till Norregården, om                  1 1/2 lass.
E   Änn 2 haga till samme heman              2 lass.
F   Denne wret kommer Södergården
      till och thär på såes                             2 tunnor.
G   Engesslått till samme heman, om          1 lass.
H   Denne wret såes andre åhret och kom-
      mer och Södergården till, om              2 tunnor.
      Uthi alle föreskrevne wreter är alt öhrjordh.
I    Södergårdens haga, höö                     1 1/2 lass.
K   Hemengen, mosswaldz engh till
      både hemanen, om höö                      12 lass.
      En engesöö i saltsiön till både hema-
      nen ihoop, om höö                             12 lass.
            Betesholmar i saltsiön som lyda och
      till både hemanen ihoop.
      Långholmen, Bockholmen, Ideskäär,
      Aspskäären 2 stycken, Halsholmen, Byhol-
      men, Siggholmen, hoos samme holme
      ligga och månge små skär som intet
                                                  duga.

Denne är en enstakat öö för sigh
sielff, och här är gott fiske
och skog till wedebrandh, männ
icke timmer.

(Karttext:)
Ma-re Bal-ti-cum.
Norr fiälen.
Hwsaröö fiälen.