A1:138-139


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh, Swartzöö fiär-dingh.


      Notarum explicatio.

A   Äpplaröö, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                         1 3/4 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                      1 1/2 tunna.
      I både gärden är öhrjordh.
      Gärdehöö hwart åhr                          2 lass.
D   Hemengen, mosswaldz engh,
      om höö                                             10 lass.
               Betesholmar till Äpplaröö.
      Lundöö, Bränskär, Staakskäär,
      Kooholmen.
      Kårpholmen  } odugelige.
      Ekholmen      }  
      Detta är en enstakat öö för sig sielf
      och här till är gott fiske, såsom och
      skogh till wedebrandh, männ icke tim-
      merskogh.

(Karttext:)
Hiälnan fiälen.
Äpplaröö fiälen.
Mare Balticum.
Stora Wij-kan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.