A1:14-15


(Rubrik:)   Loföö sochn  Färentuna häradh.


      Notarum explicatio.

A   Lofföö Prästegårdh.
B   Norregärdet,  uthsäde                      20 3/4 tunna.
C   Södergärdet medh Wästerwreten
      som och såes samma åhr, uthsäde    27 3/4 tunna.
      Uthsäde både gärden, är leerjordh.
      Gärdeshöö hwart åhr                        6 lass.
D   Prästegårdzengen, skönwaldz engh,
      om höö                                            66 lass.
E   Koohaga till Prästegården.
F   Lööfföö kyrkia.
G   Klåckaregården.
H   Uthsäde det ena åhret                       2 1/4 tunna.
I    I the andre 2 wreterna här hema,
      uthsäde                                            1 tunnaland.
K   Enghage till Klockaregården             5 lass.
      En wreet till föreskrevne Klockaregårdh be-
      lägen widh Rinkeby och fins igen
      medh sin qvantitet på Rinkeby afrijt-
      ningh folio 10 och drager uthsäde      7/8 tunna  littra D.
      Till Lofföö Prästegårdh är
      skön skogh, sampt och fiske.
      Notandum.  Änn en wret till Klockare-
      gården belägen wedh Söderby, om   1 1/8 tunnaland.
      Fins igen på Söderby afrijtning, folio 2  littra G.

(Karttext:)
Norrby engh proximé.
Mälaren lacus.
På denne sijdan haffwer Präste-gården sin skogh och uthmark.
Lambar fiälen.
Barkareby engh proximé.
Öde åker.
Barkareby gärde proximé.
På denne sijdan är Bärga skogh.
Bärga engh på denne sijdan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.