A1:140


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Ingemarsöö, skattehemman 3, Cronohemman 1.
      Haffwa särskilt ägor hwar för sigh.
    1. Norregården, cronohemman 1.
B   Ett gärde till Norregården, om            1 1/4 tunna.
C   4 wreeter som lyda till mehrbemälte
      heman och såes andra åhret, om        1 5/16 tunna.
D   Miölkengen, mosswaldz engh och
      lyder till mehrbemälte heman, om       5 lass.
      Gärdeshöö till samme heman              2 lass.
E   Giärdesengen, höö                              6 lass.
F   Haga 1, om höö                                  1 lass.
      På ett enges skäär, Söderöön             2 lass.
                                         Summa           16 lass.
    2. Ibidem, skattehemman 1.
G   Ett gärde thär till, om uthsäde              1 1/4 tunna.
H   Andre åhrs uthsäde                             1 3/4 tunna.
      Gärdehöö i then ena lilla wreten          2 1/2 lass.
I    Enghaga, om höö                                6 lass.
      På Söderöön får han höö                    2 lass.
      Giölpan                                              2 lass.
                                                   Nota Bene.

Nota Bene.
Kooppkärret till
numro 2,   höö     1 1/2 lass.
       Betesholme.
Gisselholmen.

      Notarum explicatio.

    3. Ibidem, skattehemman 1.
K   Ett gärde till detta heman, om             1 9/16 tunna.
      3 wreter till andre åhrs uthsäde           1 7/16 tunna.
      Gärdehöö hwart åhr                           2 lass.
M   Hagen till mehrbemälte heman, om     2 lass.
N   Lindh lyder till detta hemanet               1 1/2 lass.
O   Romsengen till detta heman                 2 1/2 lass.
          Engesholmer till detta heman numro 3.
      Geetnäset, höö                                   2 1/2 lass.
      Brändhholmen                                    4 lass.
      På Giölpan, höö                                 2 lass.
      Ideholmen, höö                                  1 lass.
                                       Summa höö      17 1/2 lass.
             Betesholmer till numro 3.
      Kårssöö, Eekskiäär.
    4. Ibidem, Wästergården , skattehemman 1.
P   Uthsäde det åhret                               1 3/4 tunna.
Q   2 wreter andre åhrs uthsäde               1 6/16 tunna.
      Gärdehöö hwart åhr                           2 lass.
R   Strömsengen, mosswaldh, om             5 lass.
                        Plura superius notandum.

                 Notandum, de numro 4,
S   En engh till Wästergården numro 4,
      om höö                                              4 lass.
      I samma engh, gyttiebotn.
      Engesholmer till numro 4.
      Ryggskäär                                         1 1/2 lass.
      Ideholmen                                          1 lass.
                    Betesholme.
      Löökholmen
                               Summa                     13 1/2 lass.
      Till Ingemarsöö är godh skogh
      till wedebrand, sampt och fiske.

(Karttext:)
Ingemarsöö fiälen.
Maren.
Stor träsk.
Stor träsk.
Bråttöö sundett.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.