A1:141


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Swartzöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Bråttöö, skattehemman 1.
B   Norregärdet, uthsäde                        1 6/8 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                        1 tunna.
      Uthi både gärden är öhrjordh.
      Gärdeshöö är här ganska ringa.
D   Byengen, mosswaldh, om höö            2 1/2 lass.
E   Hagan,    höö                                     3 lass.
                Engesholmar.
      Brändholmen, höö                             3 lass.
      Räffzöhr1,        höö                            2 1/2 lass.
                 Betesholmar.
      Bockholmen, Kleppingen, Tratteholmer 2 stycken
      Litzle Räffzööhn.
      Dennä öö är all om kringh flutin och lig-
      ger för sig sielff, och är här ingen synner-
      ligh skog på, männ gott fiske.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Mare Ballticum.
Bråttö flagan.
Mare Balticum.

____________
1Fel för Räffzöhn?