A1:144


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Siälwijk, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                         3 1/4 tunna.
C   Wästerwreterne både                        2 1/4 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö hwart åhr                          1 lass.
D   Hagen, höö                                        5 lass.
E   Lill engen, höö                                    5 lass.
      En betesholme benämdh Bodh-
      holmen lyder och till detta he-
      manet.
      Skogh och fisker haffwer detta
      hemanet i hoop medh Suartzöö
      boerne.

(Karttext:)
Mare Balticum.
Siälwijk flagan.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.