A1:145


(Rubrik:)   Wärmdö häradh,  Swartzöö fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Allswijk, skattehemman 1.
B   Norregärden, både uthsäde                5 3/4 tunna.
C   Östergärdet medh Söderwreten,
      uthsäde                                              6 3/4 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr                         1 1/2 lass.
D   Näässengen, höö                                8 lass.
      Mosswaldz engh.
E   By engen, höö                                    18 lass.
      Skönwaldz engh.
      En betesholma till föreskrevne heman,
      kallas Hästnacka.
      Till föreskrevne heman är gott fiske
      och skogh, både till timmer och
      annan tarfweskogh.

(Karttext:)
Edhöö fiälen.
Allswijkz fiälen.
Båthus.
Mare Balticum.