A1:146-147


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Swartzöö fiärdingh.


      Notarum explicatio.

A   Lodna, skattehemman 2, både lijka
      stoora.
      1. Östergården.
      2. Wästergården.
B   Detta stycket af Östergärdet hafver
      Östergården för sig sielff och såer
      thär på                                               2 1/2 tunna.
C   Detta stycket af samme gärde kommer
      Wästergården numro 2 till, och          2 1/2 tunna.
D   Wästergärdet råde bådhe 2 lijka
      myckit hwar uthi, och få thär               5 tunnor.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö till både hemanen i hoop,
      hwart åhr                                           10 lass.
E   En haga om höö, både i hoop              4 lass.
               Engzöijer, nämbligen.
      Till Östergården numro 1.
      Halsöön                                             9 lass.
      Biörkholmen                                      4 lass.
              Betesholmar till numro 1.
      Litzlelångholmen, Brewijkholmen,
      Krookholmen, Tiockholmen,
      Till Wästergården numro 2.
      Skabbön, höö                                    8 lass.
      Medholön                                          4 lass.
              Betesholmar till numro 2.
      Hårslångholmen, Aspholmen,
      Lingonskäär.
      Till föreskrevne by är gott fiske, sampt och
      skogh till nödtårfften.

(Karttext:)
Träsk fiälen.
Mare Bal-ti-cum.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.