A1:148


(Rubrik:)   Wärmdö sochn.


      Notarum explicatio.

A   Hiälnöö, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                         1 1/2 tunna.
C   Södergärdet, uthsäde                        1 tunna
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdehöö hwart åhr                          4 lass.
D   Hemengen, mosswaldz engh,
      om höö                                              4 lass.
             Engzholmar, nämbligen.
      Wästerholmen, höö                            3 lass.
      Litzlöön, höö                                      4 lass.
             Betesholmar.
      Gränholmen, Broön.
             Skär odugelige.
      Åhrs Långan, Holan.
      Till detta hemanet är gott fiske sampt
      och skog till nödtårfften.

(Karttext:)
Mare Bal-ti-cum.
Lindh.
Lindh.
Maar-träsk.
Lindh.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.