A1:149


(Rubrik:)   Wärmdö häradh, Swartzöö fiärding.


      Notarum explicatio.

A   Karklö, skattehemman 1.
B   Östergärdet, uthsäde                        2 tunnor.
C   Wästergärdet, uthsäde                     2 1/2 tunna.
      Gärdeshöö hwart åhr                       1 lass.
D   Haga om höö                                   3 lass.
E   Måsswaldz engh, om höö                 5 lass.
               Engzöjar.
      Trangholmen, höö                            4 lass.
      Öön, höö                                         3 lass.
              Betesholmar.
      Biörkholmen, Högholmen, 
      Geetskäär, 2 odugelige holmer.
      Till föreskrevne heman är skogh och
      fiske till nödhtårfften.

(Karttext:)
Högholms sundet.
Sandö fiälen.
Karklö strömen.