A1:150-151


(Rubrik:)   Wärmdö sochn,  Wärmdö häradh,  Söder Liustran.


      Notarum explicatio.

A   Edhöö, skattehemman 2, lijka stora.
B   Östergärdet, uthsäde                          7 1/4 tunna.
C   Wästergärdet, uthsäde                       5 3/4 tunna.
      Öhrjordh i både gärden.
      Gärdeshöö hwart åhr både ihop         2 lass.
D   Norrengen, starrwaldz engh                6 lass.
      Engzöijer till både gårderna.
      Österön, höö                                     20 lass.
      Stoora Nässlingen, höö                      12 lass.
            Betesholmar till både
                   gårdarne.
      Qwar skäär, Biörnholmen,
      Skärwräkan 2 styckin,
      Små Nässlingen 2 styckin,
      Kaarön, Skarpholmen.
      Till desse föreskrevne hemanen är
      godh skogh och gott fiske.

(Karttext:)
Norr fiälen.
Edhö fiälen.

(Under skalan:)
Scala ullnarum.